ΡΕΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E.

rentis rentis

Η Εταιρεία ΡΕΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E. με διακριτικό τίτλο ΡΕΝΤΗΣ A.E είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών FOURLIS.

Η Εταιρεία έχει σαν αντικείμενο την κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων ενώ έχει στην ιδιοκτησία της εμπορικό ακίνητο 8.500 τ. μ. περίπου αποτελούμενο από δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης εμπορικής ανάπτυξης που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς και συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά της, πολύ κοντά στον ανισόπεδο κόμβο με τη Λεωφόρο Κηφισού. Η ευρύτερη περιοχή στην οποία εντάσσεται το ακίνητο πέραν του βιομηχανικού/βιοτεχνικού χαρακτήρα που είχε και σε σημαντικό βαθμό διατηρεί ακόμη και σήμερα, περιβάλλεται και από σημαντικές περιοχές κατοικίας του Ρέντη, του Νέου Φαλήρου κλπ. Επίσης βρίσκεται σε ικανοποιητική γειτνίαση σε σχέση με τις ευρείες οικιστικές ζώνες της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά.
Οι ιδιοκτησίες αποτελούν μέρος ευρύτερης εμπορικής ανάπτυξης η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του υπ’ αριθμό 24-25 Οικοδομικού Τετραγώνου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Το Οικοδομικό Τετράγωνο περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς, Φλέμινγκ, Παύλου Μελά και Νέου Φαλήρου.

Όμιλος Φουρλής

Οικονομικές Καταστάσεις